YEŞİL
ALAN

Bu alanda; kömür projelerini finanse etmeme, mevcut kömür projelerinden çıkış tarihi ve Net Sıfır hedefi açıklamalarından en az 2 tanesini yapan bankalar yer almaktadır.

SARI
ALAN

Bu alanda; kömür projelerini finanse etmeme, mevcut kömür projelerinden çıkış tarihi ve Net Sıfır hedefi açıklamalarından en az 1 tanesini yapan bankalar yer almaktadır.

KIRMIZI
ALAN

Bu alanda; kömür projelerini finanse etmeme, mevcut kömür projelerinden çıkış tarihi ve Net Sıfır hedefi açıklamalarından hiç birini yapmamış bankalar yer almaktadır.

İklim krizi hayatın her noktasını etkilediği gibi, ekonomiyi ve finans sektörünü de doğrudan etkiliyor. Pek çok sayıda ülke ve finansal kuruluş başta kömür başta olmak üzere fosil yakıtlara finansal destek vermeyeceğini açıkladı. Peki fosil yakıtlardan yatırımlar tek tek çekilirken senin bankan ne yapıyor? Hala iklim krizinin baş faili kömür projelerini desteklemeye devam mı ediyor?

BUNUNLA İLGİLİ PEKİ SEN NE YAPABİLİRSİN?

BİZKİMİZ

İklim İçin 350 Derneği, adını atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli üst sınırının milyonda 350 parçacık (ppm) olması gerektiğinden alıyor. Başta kömür olmak üzere halk sağlığını, doğayı, iklimi tehdit eden fosil yakıt kullanımının, yaşanabilir bir yeryüzü için bir an önce sonlandırılması gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına adil bir geçişe yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BUNUNLA İLGİLİ PEKİ SEN NE YAPABİLİRSİN?